ހުކުރު20200529

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ސުވާލު

އިސްތިޚާރާ ނަމާދު

 ސުވާލު : އިސްތިޚާރާ ނަމާދަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ މިނަމާދުގެ ދުޢާއަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު : ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މުތައްވައްލިއްޝަޢްރާވީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ރަސޫލާ އުނގަންނަވައިދެއްވާފައިވާ ގޮތުން، އިސްތިޚާރާ ނަމާދުކުރާނެގޮތަކީ، ދެރަކްޢަތް ނަމާދެއްކުރުމަށްފަހު، އެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާކުރުމެވެ.

މިދުޢާއަކީ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي

 

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.